Shanghai station

Ref:
Date:
Location:
Shanghai
Photographer:
JFT
Shanghai station

Shanghai station

Ref:
Date:
Location:
Shanghai
Photographer:
JFT